PÀN – Tankenes øy

(Skrevet av Kjetil Kverndokken)

Oràene er skapninger som har beveget seg mot transendasjon, og forkastet nesten alt fysisk arbeid for å utvikle sine mentale krefter. Med tiden har dette ført til at de har fått forminskede lemmer som er nesten ubrukelige, og beveger seg med hjelp av levitasjon. En slave rase kalt for Moroughs, en slags blanding av pattedyr og plante tar seg av det fysiske arbeidet på øya, men opprør er i horisonten.

Geografi:
Øya består av høye spiraktige fjell i midten, omringet av grønne enger og store skoger av løvtrær. Øya i seg selv er oval. På avstand vil det se ut som om det er fingrer som griper mot himmelen.
– Fjell: I senter av øya befinner de flere kilometer høye fjellspirene seg.
– Vann: Det renner konstant ned ferskvann fra fjellene på grunn av at isbreer mellom fjellspirene konstant smelter, dette har gjort at det er flere små innsjøer ved basen av spirene og flere elver som renner ut til havet.
– Vegetasjon: Består nesten utelatende av bøkelignende løvtrær, som brer seg ut nærmest havet, men ingen trær vokser nærme fjellene.

Bosetting:
– Mattilgang: Oràene tar nesten ikke til seg føde, men spiser en slags gelè laget av sopper som vokser inne i fjell spirene, Moroughene spiser derimot dødplantevekst og sopper som vokser i skogene..
– Byer: Det er ingen egentlige byer i Pàn, Moroughene lever ikke i bygg, men streifer konstant rundt i skogene når de ikke graver ut de store hallene for Oràene i fjellspirene; det er disse hallene som er bebodd og er mer et slags form for tempel nettverk til meditasjonsbruk..
– Landsbyer: I den nordre delen av øya er det en liten menneske landsby, som ble bygd opp av de som endte med skipbrudd ute i det farlige farvannet. De holder seg så godt de kan vekk fra fjellene.

Styresett:
Oràene har bygd et slags høyteokrati rundt seg, som krever total disiplin og lydighet, dette har ført til at enhver motstand av noen form har blitt knust før det i hele tatt fikk startet. Moroughene som er fredelige skapninger har begynt å utvikle et hat mot sine skapere, og har dannet i all hemmelighet et styre seg imellom, men består mer av stammens eldste enn noe annet.

Befolkning:
– Raser: Øya består av Oràer, Morougher og noen få mennesker.
– Maktgrupper: Høyteokratiet og De gamles stamme råd.
– Viktige personer: Høyteokratiets leder er Que-Wythwyan, en hard og urokkelig tyrann. Overhøvdingen for Moroughene er Doffu’egg, han er en karismatisk leder som trener sine klansmenn for krig. Lederne for menneskene heter kaptein Guy Mayon og gjør alt for at det lille samfunnet hans er trygt.

Handel og produksjon:
Oràene har ingen kontakt med noen andre enn seg selv og sine slaver, og dermed produserer ingen ting, bortsett fra å utvinne et sjeldent mineral i fjellene som forsterker deres allerede store psykiske potensial, det er selvsagt Moroughene som faktisk utvinner det. Moroughene driver litt handel med menneskene på øya, de gir dem spiselige planter og dyr mot at menneskene hjelper dem med å lære å smi våpen og å sloss.

Historie
Det er rundt tusen år siden det mektige Høyteokratiet ble skapt, da Hwyn-Hyath’sha oppdagte den store sannhet ved hjelp av det (da) nyoppdagede mineralet. Han opprettet en kaste orden og skapte Moroughene ut av plante og dyre vev; med denne slave makten under seg ble Høyteokratiet den ytterste autoritet. Moroughene utviklet ikke egne personligheter før for tohundre år siden, og siden da har de mislikt mer og mer sin plass i dette såkalte ”samfunnet”.

Løse tråder
– Vil Oràene finne veien til opplysthet og bli demiguder?
– Kan stamme rådet utvikle nok enighet og styrte Oràene og bli en egen makt på Pàn?
– Hva var grunnen til at menneskene kom seilende hit til å begynne med, og har kapteinen baktanker med hjelpen sin til Moroughene?